» » Stolichani v poveche Episode #2.9 (2011– )

Stolichani v poveche Episode #2.9 (2011– ) Online

Stolichani v poveche Episode #2.9 (2011– ) Online
Original Title :
Episode #2.9
Genre :
TV Episode / Comedy / Drama
Year :
2011–
Directror :
Alexander Kossev
Cast :
Lyubomir Neikov,Krystjo Lafazanov,Hristo Garbov
Writer :
Hristina Apostolova,Alexandar Fakirov
Type :
TV Episode
Time :
1h
Rating :
6.6/10
Stolichani v poveche Episode #2.9 (2011– ) Online

Episode cast overview:
Lyubomir Neikov Lyubomir Neikov - Rangel Chekanov
Krystjo Lafazanov Krystjo Lafazanov - Yordan Lyutov
Hristo Garbov Hristo Garbov - Plamen Tsekov - Patso
Ruslan Maynov Ruslan Maynov - Spas Lyutov
Nencho Ilchev Nencho Ilchev - Otec Grigorii
Vasil Draganov Vasil Draganov - Radoslav Chekanov
Silvia Lulcheva Silvia Lulcheva - Slavka Lyutova
Albena Pavlova Albena Pavlova - Galabina Chekanova
Ivan Yurukov Ivan Yurukov - Andrei Lyutov
Ivan Panayotov Ivan Panayotov - Dimo Tsekov
Violeta Markovska Violeta Markovska - Mariya Chekanova
Eva Tepavicharova Eva Tepavicharova - Yovka Lyutova
Mina Markova Mina Markova - Yana Lyutova
Stoyanka Mutafova Stoyanka Mutafova - Baba Mariyka